Връзки

Министерски съвет

Народно събрание

Министерство на икономикатаа

Министерство на финансите

Министерство на външните работи

Министерство на земеделието и храните

Министерство на труда и социалната политика

Министерство на регионалното развитие и благоустройството

Министрество на транспорта,информационните технологии и съобщенията

Комисия за финансов надзор

Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средни предприятия

Агенция за чуждестранни инвестиции

Агенция “Митници”

Агенция за икономически анализи и прогнози

Българска народна банка (БНБ)

Българска търговско – промишлена палата (БТПП)

Българска стопанска камара (БСК)

Българска асоциация на агенциите за регионално развитие и бизнес центрове (БАРДА)

Американска търговска камара в България

Национален статистически институт

Световна банка

Европейска банка за възстановяване и развитие

Асоциация на българските застрахователи

Кратка анкета

Как се отрази на бизнеса Ви финансовата криза?

| + -

Държавният гарант за сигурността на Вашия бизнес

Българска Агенция за Експортно Застраховане ЕАД
Адрес:  София 1301, България
Бул. "Ал. Стамболийски" № 55, ет. 1
Телефон: 02 923 69 11
Факс: 02 987 06 65 

Изпълнителни директори:

Николай Мишкалов
Илиян Райчев