22,07,2013
Несигурността в Европейския съюз може да повиши премийните нива по застраховките
„Въпреки повишения риск в Гърция, продължаваме да предоставяме покритие», коментират от Българска Агенция за Експортно Застраховане

Несигурността в Европейския съюз може да повиши премийните нива по застраховките

„Въпреки повишения риск в Гърция, продължаваме да предоставяме покритие», коментират от Българска Агенция за Експортно Застраховане
 
Икономическата несигурност в някои от държавите Европейския съюз би могла да повлияе върху повишаването на премиите по застраховките на плащанията, коментират от Международната асоциация по застраховане на кредити и гаранции (ICISA).

Анализирайки състоянието и перспективите за 2013 г., Асоциацията представя смесена картина на пазарите в настоящия момент, с тенденция за общ лек спад на средните премийни нива, но също така изтъква, че за пазарите в Южна Европа се очаква да се влошат.

Робърт Ниджхаут, изпълнителен директор на Асоциацията, обяснява: „Очаква се пазарът в Европа, включително във Великобритания, както и пазари като Австралия и Нова Зеландия, да се влошат. Там условията по застраховките на финансови рискове ще бъдат доста по-стриктни.

Това ще се отразява в по-голям процент на самоучастие, по-високи прагове на неквалифицируеми щети (сума на обезщетение, до която застрахованият поема за своя сметка – бел. авт.), застрахователите ще заделят по-малко средства и капацитет за поемане на по-рискови сделки. Но условията, разбира се ще зависят от оценката на риска за всяка конкретна сделка. В момента се забелязва тенденция на покачване на премийните нива.”

Според ICISA още два факта са притеснителни - състоянието в Испания и Португалия, както и дали това ще влоши и засегне и други региони. Асоциацията забелязва подобряване на пазара и условията при предлагане на кредитни застраховки за пазарите в Азия и САЩ.

От ICISA очакват ръст на търсене за Китай, Индия, Виетнам, Мианмар, Ангола, Мозамбик, арабските държави от Залива и държавите от ОНД.

Заради политическа нестабилност, организацията е поставила под сериозно наблюдение региона на Близкия Изток и Северна Африка, Южна Европа, както и някои части от Африка и Южна Америка. Застрахователите държат под око ситуацията в Бразилия, като наблюдават риска от „прегряване” на икономиката.

„Компаниите могат да се разпрострат доста по-нашироко от гледна точка на тяхната кредитна експозиция - доста повече, отколкото биха могли да поемат. Това се дължи и на факта, че до скоро техните обороти се радваха на сериозен ръст за кратък период от време.

И когато по-голям брой фирми надценят собствените си възможности, тази ситуация в икономиката може да доведе до доста неприятни последици. Затова такива пазари винаги се наблюдават със загриженост”, коментират от ICISA.

Въпреки тежката ситуация на различните пазари, която може да доведе до негативна промяна в кредитните лимити и оценката на риска, условията по застрахователните полици все още не са достигнали до сериозно влошаване.

Основна причина за това е, че процентът на подновяване на вече съществуващи полици е изключително висок, тъй като конкуренцията сред застрахователите на експортни кредити е доста жестока и поради тази причина техните клиенти все още се радват на щедри и преференциални оферти.

В заключение Робърт Ниджхаут обяснява, че ръстът в застраховането на кредити идва основно от корпоративния сектор, въпреки че банките винаги са били жизненоважен партньор на индустрията.

„Банките имат свои собствени проблеми в момента, от което произлиза и доста по-стриктното финансиране от тяхна страна, което също има негативен ефект върху търговията.

С предписанията на Базел III все още не е изцяло ясно как ще вървят нещата по отношение на ролята на застраховката на финансов риск като гаранция по кредит. Трябва да се види, как нещата ще се развият през следващите години и как това ще се адаптира към поведението на банките”, отбелязва Ниджхаут.

От Българска Агенция за Експортно Застраховане (БАЕЗ) – застрахователят със 100% държавно участие, специализиран в издаването на подобни застраховки на финансов риск коментират, че за да се определи нивото на застрахователната премия, освен оценка на финансовото състояние на купувача, политическото и икономическо състояние на държавата, в която се намира той, е от изключително голямо значение.

«Има разлика в премийните нива на застраховките спрямо предходната година», допълват от БАЕЗ.

«През 2012 г. е отчетен спад от около 17% спрямо предходната в премийните нива при застраховане на износа към държави от ЕС, както и други развити държави, членки на ОИСР.

Ако говорим за останалия свят, там застрахователните премии са нараснали с 22%. Аналогична е и ситуацията със застраховката на плащанията между контрагенти, опериращи на територията на България – там се наблюдава също ръст – около 11%», отбелязват от БАЕЗ.

„Освен традиционно изключените от покритие държави като Ирак, Афганистан, Пакистан, Судан и Сомалия, към момента няма друг пазар, който да не застраховаме.

Въпреки повишеното ниво на възможен риск от неплащане от страна на компаниите в Гърция, продължаваме да предоставяме кредитни лимити за застраховане.

Като цяло обаче подходът при управление на кредитния риск продължава да бъде по- консервативен спрямо предходни години, най-вече с цел предпазване на нашите клиенти от загуби, свързани с некоректно партньорство от страна на техните контрагенти», допълват от Българска Агенция за Експортно Застраховане
Публикувано в:

Кратка анкета

Как се отрази на бизнеса Ви финансовата криза?

| + -

Държавният гарант за сигурността на Вашия бизнес

Българска Агенция за Експортно Застраховане ЕАД
Адрес:  София 1301, България
Бул. "Ал. Стамболийски" № 55, ет. 1
Телефон: 02 923 69 11
Факс: 02 987 06 65 

Изпълнителни директори:

Николай Мишкалов
Илиян Райчев