Междуфирмената задлъжнялост в България е намаляла с 10% през последните три месеца. Това информира Даниела Бобева, вицепремиер по икономическото развитие. По думите ѝ мерките на правителството в тази посока вече са дали резултат. Държавните предприятия, в които има забавени плащания на работници и доставчици, са намалели от 160 на 114, допълни Бобева. По нейно настояване Националният статистически институт (НСИ) е изготвил мащабно изследване за задлъжнялостта на фирмите в България. Данните на Асоциацията на колекторските агенции в България пък сочат размер на междуфирмената задлъжнялост от около 150 милиарда лева. Това ще рече 200% от БВП на страната. Към края на 2011 г. общата фирмена задлъжнялост възлиза на 163 милиарда лева, допълва зам.-председателя на Българската стопанска камара (БСК) Камен Колев. От тях 107 милиарда представляват задължения между фирмите. Според анализатори около 40% от всички дългове са просрочени.

Източник: Econ.bg

Кратка анкета

Как се отрази на бизнеса Ви финансовата криза?

| + -

Държавният гарант за сигурността на Вашия бизнес

Българска Агенция за Експортно Застраховане ЕАД
Адрес:  София 1301, България
Бул. "Ал. Стамболийски" № 55, ет. 1
Телефон: 02 923 69 11
Факс: 02 987 06 65 

Изпълнителни директори:

Николай Мишкалов
Илиян Райчев