13.09.2013г.

22% от българските компании са заплашени от фалит в следващите две години заради отписани вземания или забавени плащания, показва проучване на "ЕОС Матрикс", една от големите международни колекторски компании. Заради невъзможността да си съберат вземанията почти 40% от фирмите очакват по-високи разходи за лихви, тъй като търсят банкови кредити и възможност за лизинг, а 36% от тях предвиждат сериозно намаляване на печалбата си. През тази година просрочените плащания на българските фирми, в които влизат вземания както от други дружества, така и от граждани, са 22.6% срещу 31.6% за 2012 г. През 2013 г. отписаните вземания са 4.4%, а година по-рано са били 8.3%. В България срокът за плащане на задълженията към бизнес клиентите е един от най-дългите в Европа - 40 дни. През 2012 г. е бил 32-33 дни. За сметка на това се свиват сроковете за плащане от страна на гражданите. За една година те са намалели от 20 на 13 дни.

Източник: в. "Сега"

Кратка анкета

Как се отрази на бизнеса Ви финансовата криза?

| + -

Държавният гарант за сигурността на Вашия бизнес

Българска Агенция за Експортно Застраховане ЕАД
Адрес:  София 1301, България
Бул. "Ал. Стамболийски" № 55, ет. 1
Телефон: 02 923 69 11
Факс: 02 987 06 65 

Изпълнителни директори:

Николай Мишкалов
Илиян Райчев