В рамките на Международния Технически Панаир в Пловдив в началото на м. октомври БАЕЗ, съвместно с Изпълнителна агенция за насърчаване на малки и средни предприятия (ИАНМСП) и Българска банка за развитие, организира семинар на тема „Насърчаване, застраховане и финансиране на малкия и средния бизнес”.

IMG_4167_1Българска Агенция за Експортно Застраховане представи на семинар възможностите за ограничаване на рискове от неплащане по търговските сделки

В рамките на Международния Технически Панаир в Пловдив в началото на м. октомври БАЕЗ, съвместно с Изпълнителна агенция за насърчаване на малки и средни предприятия (ИАНМСП) и Българска банка за развитие, организира семинар на тема „Насърчаване, застраховане и финансиране на малкия и средния бизнес”. По време на семинара бяха представени услугите, които организациите предлагат, за да бъдат в подкрепа на по-ефективната организация и разрастване на бизнеса.

Програмата на семинара беше разделена на три модула. В първия модул ИАНМСП представиха инструментите за насърчаване на експорта за малки и средни предприятия, предлагани от Агенцията като подпомагане на фирмите при участие в панаири, търговски мисии, установяване на контакт с бъдещи партньори, отговаряне на всякакъв тип запитвания, свързани с бизнеса. Във втория модул представители на БАЕЗ разказаха подробно за услугите, които дружеството предлага и как българските фирми могат да застраховат отсрочените си плащания по експортни и вътрешни сделки (риск от неплащане, обявяване в несъстоятелност на контрагентите, политически и други рискове). Застраховането на финансови рискове дава възможност за минимизиране на кредитния риск при предоставяне на отсрочено плащане, предоставяне на по-конкурентни условия на нови партньори или стари партньори. Също така бяха засегнати и разработените между БАЕЗ и търговските банки схеми за оборотно и предекспортно финансиране чрез използване на застраховките на БАЕЗ. В третия модул Българска банка за развитие представи възможностите за финансиране на малки и средни предприятия, предлага. В края на семинара беше отделено време за дискусия с присъстващите

Кратка анкета

Как се отрази на бизнеса Ви финансовата криза?

| + -

Държавният гарант за сигурността на Вашия бизнес

Българска Агенция за Експортно Застраховане ЕАД
Адрес:  София 1301, България
Бул. "Ал. Стамболийски" № 55, ет. 1
Телефон: 02 923 69 11
Факс: 02 987 06 65 

Изпълнителни директори:

Николай Мишкалов
Илиян Райчев