БАЕЗ представи застрахователните си продукти пред над 150 представители на фирми от сектора "Мебелно производство и Дървообработване" по време на втората им годишна конференция в Трявна, 01.11.2013 г. Прочети повече информация за събитието тук:

Кратка анкета

Как се отрази на бизнеса Ви финансовата криза?

| + -

Държавният гарант за сигурността на Вашия бизнес

Българска Агенция за Експортно Застраховане ЕАД
Адрес:  София 1301, България
Бул. "Ал. Стамболийски" № 55, ет. 1
Телефон: 02 923 69 11
Факс: 02 987 06 65 

Изпълнителни директори:

Николай Мишкалов
Илиян Райчев