Ръководствата на БАЕЗ и на БТПП обсъдиха на среща възможностите за индиректно стимулиране на българския износ чрез използване на застрахователните продукти на БАЕЗ за минимизиране на кредитния риск по сделките. 
BAEZ_i_BTPP
 
Към статията :http://www.bcci.bg/news/6943

Кратка анкета

Как се отрази на бизнеса Ви финансовата криза?

| + -

Държавният гарант за сигурността на Вашия бизнес

Българска Агенция за Експортно Застраховане ЕАД
Адрес:  София 1301, България
Бул. "Ал. Стамболийски" № 55, ет. 1
Телефон: 02 923 69 11
Факс: 02 987 06 65 

Изпълнителни директори:

Николай Мишкалов
Илиян Райчев