Уважаеми износители,

Имаме удоволствието да Ви информираме, че БАЕЗ ще вземе участие в организирания от Асоциация на българските износители (АБИ)

форум на тема

 

„Експортното застраховане и кредитиране в помощ на българските износители”.

 

Форумът ще се проведе на 29.04.2014 г. (вторник) в зала „Роял 1” в София Хотел Балкан от 11.00 до 16.00 часа.

Събитието е разработено по инициатива на г-жа Даниела Бобева, заместник министър-председател по икономическите въпроси, която ще бъде и официален гост на събитието.

За повече информация


По време на форума специалисти от Българска Агенция за Експортно Застраховане ЕАД (БАЕЗ), Българска банка за развитие (ББР) и други, ще Ви консултират в областта на експортното застраховане и финансиране. Ще бъдат представени на Вашето внимание услугите, които тези организации предлагат, за да бъдат в подкрепа на по-ефективната организация и разрастването на Вашия бизнес:

ü Минимизиране на кредитния риск при предоставяне на отсрочено плащане по външнотърговските сделки;

ü Повишаване на ликвидността и възможности за получаване оборотно финансиране;

ü Количествен и качествен контрол. ISO стандарти, лицензии и разрешителни.

Форумът ще се проведе на 29.04.2014 г. (вторник) в зала „Роял 1” в София Хотел Балкан от 11.00 до 16.00 часа.

Събитието е разработено по инициатива на г-жа Даниела Бобева, заместник министър-председател по икономическите въпроси, която ще бъде и официален гост на събитието.

Подробната пограма можете да намерите тук .

Заявете своето участие и получете повече информация за събитието на www.abeexportevent.com.

Възползвайте се от преференциалните условия, ако сте блен на АБИ или КРИБ!

 

 

Дочо Карадочев

Изпълнителен директор

БАЕЗ

Кратка анкета

Как се отрази на бизнеса Ви финансовата криза?

| + -

Държавният гарант за сигурността на Вашия бизнес

Българска Агенция за Експортно Застраховане ЕАД
Адрес:  София 1301, България
Бул. "Ал. Стамболийски" № 55, ет. 1
Телефон: 02 923 69 11
Факс: 02 987 06 65 

Изпълнителни директори:

Николай Мишкалов
Илиян Райчев