baez_memorandНа 24 април т.г. на специална церемония в Москва представители на Международната инвестиционна банка (МИБ)* и експортните застрахователи на Русия, България, Румъния, Чехия и Словакия подписаха многостранен Меморандум за сътрудничество.

Участниците в Меморандума са застрахователните агенции от държавите-членки на Банката - Българска Агенция за Експортно Застраховане ЕАД (БАЕЗ), Руската агенция за застраховане на експортни кредити и инвестиции (EXIAR), EximBank S.A. - Румъния, Корпорация за експортно гарантиране и застраховане (EGAP) – Чехия и Export-Import Bank на Словакия.

Съгласно документа участниците се ангажират да положат усилия да подкрепят и развиват външно-търговските операции между страните-участнички в Меморандума. Кооперирането не е ограничено само до дейността по вноса и износа между петте държави, но също така предполага насърчаването на продажбата на продукти и услуги на местните производители в трети държави, особено на пазарите на други членове на Международната инвестиционна банка. Основният модел на сътрудничество предвижда националните агенции да поемат застрахователното покритие на проекти, които са от интерес за страните-членки и в които МИБ ще предостави финансиране с нейни собствени средства, както и чрез привличане на ресурси от свои партньори. Меморандумът набляга и на регулярните консултации и обмяна на опит, включително и по въпроси относно правно-нормативната база, свързана с външно-търговската дейност на всяка държава.

По време на церемонията по подписването, председателят на Борда на директорите на МИБ Николай Косов каза: „Насърчаването и развитието на експортно-импортните операции е един от основните компоненти на стратегията на банката. Целта е да си сътрудничим по-ефективно с всички участници, подписали Меморандума. Подписването на този документ показва интеграционната роля на МИБ, която става все по-съществена в контекста на кризата на доверие, разпростираща се в търговските отношения не само в европейски, но и в глобален мащаб.”

Всички представители на държавните застрахователи на износа са единодушни, че този Меморандум ще допринесе за получаване на по-широка подкрепа на многостранните международни проекти и за надграждане на системата от връзки за сътрудничество от една страна между агенциите за застраховане на експортни кредити от различни държави, а от друга - банките, които финансират международни проекти и експортната дейност на страните.

 

--- --- ---

* Международната инвестиционна банка (МИБ) е международна финансова институция, основана през 1970 г. в Москва. Страните-основателки са България, Виетнам, Куба, Монголия, Румъния, Русия, Словакия и Чехия.

Уставният капитал на МИБ е 1,3 млрд. евро. България е със статут на страна-учредителка, като дяловото й участие се равнява на 9,5% (123 млн. евро).

МИБ работи директно със своите клиенти (частни предприятия, инвеститори, банки и др.) без посредничество от страна на правителствата на съответните страни-членки.

Банката отпуска средносрочни и дългосрочни заеми на клиенти, действащи на територията на държавите-акционери, а също и на организации от други страни, за осъществяване на съвместни инвестиционни проекти и програми. Обръща се специално внимание на проекти в сектори, които са приоритет за развитието на икономиките на страните-членки или на такива със значим социален ефект.

Кратка анкета

Как се отрази на бизнеса Ви финансовата криза?

| + -

Държавният гарант за сигурността на Вашия бизнес

Българска Агенция за Експортно Застраховане ЕАД
Адрес:  София 1301, България
Бул. "Ал. Стамболийски" № 55, ет. 1
Телефон: 02 923 69 11
Факс: 02 987 06 65 

Изпълнителни директори:

Николай Мишкалов
Илиян Райчев