10714570_10153023276844560_168310482614754569_o

БАЕЗ взе участие на кръглата маса "Насърчаване на външната търговия на България" в панела "Balkan Trade Bridge", която се проведе по време на годишното издание на Българския Икономически Форум на 04.12.2014 г.

БАЕЗ взе участие на кръглата маса "Насърчаване на външната търговия на България" в панела "Balkan Trade Bridge", която се проведе по време на годишното издание на Българския Икономически Форум на 04.12.2014 г.

Кръглата маса беше открита с приветствие от заместник-министъра на икономиката, г-н Любен Петров, който очерта основните приоритети на министерството, свързани с насърчаването на експорта и подпомагането на бъларските износители на международните пазари.

В кратко експозе представителят на БАЕЗ, г-жа Анна Кършовска, ръководител служба "Бизнес развитие и контролинг", представи възможностите за преодоляване на пречките при работата на отсрочено плащане със своите чуждестранни партньори чрез сключване на застраховка на кредитния риск. Бяха представени и интересни данни относно договорените и реалните срокове на плащане между компаниите в Европа, както и какви проблеми носят след себе си просрочените плащания и лошите дългове.

На кръглата маса се дискутираха и проблеми, свързани с институционалната и политическа рамка за насърчаване на износа, подпомагането на износа на иновативни стоки или такива с висока степен на преработка, маркетинга на българските стоки на международните пазари и др. Участие взеха представители на БТПП, БСК, Италианската търговска камара в България, Турско-германската търговска камара, както и председателите на някои браншови организации. Модератор на събитието беше г-н Георги Табаков, председател на Българския икономически форум.

В следобедните часове българските-фирми проведоха двустранни срещи с потенциални техни чуждестранни партньори, регистрирани на Balkan Trade Bridge и пристигнали специално за събитието.

10830549_10153023277029560_2559539496454619500_o  1400188_10153023277154560_5965664581454473362_o 10467106_10153023281539560_3148220173533139809_o 10838041_10153023276304560_6166995348277843634_o


 

Кратка анкета

Как се отрази на бизнеса Ви финансовата криза?

| + -

Държавният гарант за сигурността на Вашия бизнес

Българска Агенция за Експортно Застраховане ЕАД
Адрес:  София 1301, България
Бул. "Ал. Стамболийски" № 55, ет. 1
Телефон: 02 923 69 11
Факс: 02 987 06 65 

Изпълнителни директори:

Николай Мишкалов
Илиян Райчев