cgm_5655s1111

На 15 октомври т.г. беше проведен семинар-дискусия на тема „Факторингът – средство за развитие на бизнеса. Какви са очакванията и тенденциите за 2016 г.“, организиран от b2b Media, в който БАЕЗ взе участие.


В първия панел на семинара участваха специалисти, свързани с подпомагане на фирмите и развитие на факторинга – г-н Никола Стоянов, заместник-директор на ИАНМСП и г-н Николай Стоянов, началник отдел „Корпоративно транзакционно банкиране“ в Пощенска банка. Те обобщиха, че факторингът има потенциал за развитие. в България той е 4% от БВП, докато в световен мащаб достига до 10%. "Причината за ръста на факторинг услугите е увеличаването на износа", заяви Никола Стоянов, зам.-директор на Изпълнителната агенция на малките и средни предприятия. „Факторингът е един от най-успешните продукти в България към момента. Това е продукт със сериозно бъдеще и с много предимства. Финансовият инструмент помага за управлението на финансовият риск и едновременно с това осигурява нужното оборотно финансиране за бизнеса. Важна част от комплексната факторинг услуга, която предлагаме е оценка на контрагентите на нашите клиенти. Това помага на бизнеса с нов клиент или на нов пазар, изгражда правилните бизнес връзки и минимизира рисковете“, коментира Николай Стоянов от Пощенска банка.

Своя успешен опит с финансиране чрез факторинг споделиха и г-н Сергей Влайков, зам. изпълнителен директор и финансов директор на София Мед АД, г-жа Моника Иванова, изпълнителен директор на Норд Холдинг АД и г-н Христо Христов, президент и изпълнителен директор на Дискордиа АД.

В панела, свързан с коментар на редуциране на рисковете при малките и средни предприятия, както и застраховането на кредитни рискове, г-н Костадин Джигов, експерт управление на финансов риск заяви, че едни от най-лошите практики от бизнеса са големите кредитни лимити, които се допускат от компаниите към техните партньори, поемането на поръчки, които ангажират целия финансов ресурс на фирмата и незачитане на макроикономическите фактори в страната.

Г-жа Анна Кършовска, директор „Застраховане, презастраховане и бизнес развитие“ в БАЕЗ освен на принципите и преимуществата на застраховане на отсроченото плащане, обърна внимание и на основните причини, които повишават риска от просрочване на плащанията. Също така застраховането на търговските рискове беше отбелязано като основен и задължителен партньор при финансиране на българските компании с факторинг, тъй като покрива рисковете на факторинг институцията.

Презентациите на всички участници и информация за събитието можете да намерите на: factoring.b2bmedia.bg

 


Кратка анкета

Как се отрази на бизнеса Ви финансовата криза?

| + -

Държавният гарант за сигурността на Вашия бизнес

Българска Агенция за Експортно Застраховане ЕАД
Адрес:  София 1301, България
Бул. "Ал. Стамболийски" № 55, ет. 1
Телефон: 02 923 69 11
Факс: 02 987 06 65 

Изпълнителни директори:

Николай Мишкалов
Илиян Райчев