commissionsНа свое редовно заседание от 19 септември 2007 г.  Съветът на директорите на БАЕЗ ЕАД предостави мандат на Изпълнителния директор на Агенцията да договаря по–високи комисиони със застрахователните брокери и застрахователните агенти по Договорите за застрахователно посредничество.

Приетото решение поставя БАЕЗ ЕАД в конкурентна позиция с останалите застрахователи на пазара.

Не на последна място, от особена важност е и обстоятелството, че продуктите, които БАЕЗ ЕАД предлага, са инкорпорирани в сравнително по-сложни като редакция и съдържание Общи условия, което предполага и по-голяма активност от страна на застрахователните посредници при предварителните контакти с бъдещите и настоящи потребители на застрахователни услуги.

С приетото решение за по-високо възнаграждение на застрахователните брокери и агенти, БАЕЗ ЕАД показва и професионалното си отношение към това така важно звено от веригата в процеса на застраховането – застрахователните посредници.

Кратка анкета

Как се отрази на бизнеса Ви финансовата криза?

| + -

Държавният гарант за сигурността на Вашия бизнес

Българска Агенция за Експортно Застраховане ЕАД
Адрес:  София 1301, България
Бул. "Ал. Стамболийски" № 55, ет. 1
Телефон: 02 923 69 11
Факс: 02 987 06 65 

Изпълнителни директори:

Николай Мишкалов
Илиян Райчев