resultsЗастрахованите от Българска агенция за експортно застраховане (БАЕЗ) доставки реализирани само за първите девет месеца на 2007 г. възлизат на 353 701 064 лева, а това са резултати по-добри от постигнатите от Агенцията за цялата 2006 година.

Данните включват, както покрития износ за сметка на БАЕЗ, така и за сметка на държавата. В това число са включени и застрахованите вътрешни обеми, осъществени в рамките на страната. Премийния приход реализиран от Агенцията възлиза на 2 304 733 лева като повече от 30% от приходите са инкасирани от бизнеса за сметка на държавата. Добрите резултати са отчетени въпреки намаляването на тарифните премийни проценти по отделните видове застраховки.

"Удовлетворени сме от отчетените темпове на развитие и имаме всички основания да смятаме, че те ще продължат и през оставащата част от годината. Ако обърнем поглед назад във времето ще видим, че добрите резултати са по-скоро очаквани, отколкото изненадващи, имайки предвид положителни тенденции в развитието на БАЕЗ, започнали още през 2003 г., но получили сериозен тласък от началото на 2004 г. Все пак има какво още да се желае най-вече по отношение популяризирането на дейността на Агенцията и точно в тази посока ще бъдат насочени усилията ни, за да може в бъдеще да се възползваме от предимствата си и да реализираме напълно своя потенциал." - сподели изпълнителният директор Дочо Карадочев.

"Една от основните предпоставки за позитивните ни очаквания е свързана с подкрепата, която БАЕЗ получава от страна на държавата в лицето на Министерство на икономиката и енергетиката и Народното събрание, която по-конкретно се изразява в приетите през месец май промени в Закона за експортното застраховане (ЗЕЗ). Вече можем да твърдим, че те доведоха до значително облекчаване на условията за кредитиране и улесниха достъпа на фирмите до финансиране. Естествено добрите резултати не биха били факт без усилията и работата на целия екип на БАЕЗ" - допълни г-н Карадочев.

Отчетеният ръст в процента на застрахованият от БАЕЗ износ спрямо реализираният такъв като цяло бележи ръст от 28%, което е индикатор, че Агенцията все по-успешно изпълнява своята функция на държавен гарант на българския национален интерес.

Кратка анкета

Как се отрази на бизнеса Ви финансовата криза?

| + -

Държавният гарант за сигурността на Вашия бизнес

Българска Агенция за Експортно Застраховане ЕАД
Адрес:  София 1301, България
Бул. "Ал. Стамболийски" № 55, ет. 1
Телефон: 02 923 69 11
Факс: 02 987 06 65 

Изпълнителни директори:

Николай Мишкалов
Илиян Райчев