80 млн. лева са средствата, заделени в специалното перо в държавния бюджет за 2011 г., определено за сключване на застрахователни полици по дейността на БАЕЗ за сметка на държавата. Министерският съвет реши коефициентът по чл. 10, ал. 4 от Закона за експортното застраховане (ЗЕЗ) т. г. да бъде максималният 10, какъвто беше и през последните години. Така общият капацитет за изплащане на обезщетения за сметка на държавата за тази година достигна сумата от 800 млн. лв.

 

Дейността на БАЕЗ за сметка на държавата включва основно застраховки на плащанията по сделки за износ към т.нар. държави с непазарен риск (т.е. към държави, считани за по-рискови, основно извън ЕС и ОИСР), застраховки на банкови кредити, отпуснати на малки и средни предприятия, застраховки на български инвестиции в чужбина, на акредитиви, банкови гаранции при износ и др.

Коефициентът по чл. 10, ал. 4 от ЗЕЗ се определя годишно. Той, както и механизмът за заявяване на средства от централния бюджет и изплащане на застрахователни обезщетения, се определя по специална методика. Тя отчита: заделената сума от републиканския бюджет съгласно Закона за държавния бюджет за съответната година; прогнозирания премиен приход на БАЕЗ за дейността по ЗЕЗ; квотата на щетимост и средното тарифно число.

Кратка анкета

Как се отрази на бизнеса Ви финансовата криза?

| + -

Държавният гарант за сигурността на Вашия бизнес

Българска Агенция за Експортно Застраховане ЕАД
Адрес:  София 1301, България
Бул. "Ал. Стамболийски" № 55, ет. 1
Телефон: 02 923 69 11
Факс: 02 987 06 65 

Изпълнителни директори:

Николай Мишкалов
Илиян Райчев