10.06.2013
БАЕЗ взе участие в семинар в подкрепа на предприемачеството: „Как да пробием и продаваме на международни пазари”, 22 май 2013 г., София.
БАЕЗ взе участие в семинар в подкрепа на предприемачеството: „Как да пробием и продаваме на международни пазари”, 22 май 2013 г., София.
Презентациите от семинара можете да изтеглите и разгледате от линка по-долу.

Кратка анкета

Как се отрази на бизнеса Ви финансовата криза?

| + -

Държавният гарант за сигурността на Вашия бизнес

Българска Агенция за Експортно Застраховане ЕАД
Адрес:  София 1301, България
Бул. "Ал. Стамболийски" № 55, ет. 1
Телефон: 02 923 69 11
Факс: 02 987 06 65 

Изпълнителни директори:

Николай Мишкалов
Илиян Райчев