Новини

Вторник, 23 Юли 2013 15:31
Печат
22,07,2013
Несигурността в Европейския съюз може да повиши премийните нива по застраховките
„Въпреки повишения риск в Гърция, продължаваме да предоставяме покритие», коментират от Българска Агенция за Експортно Застраховане
продължава>
 
Вторник, 23 Юли 2013 15:27
Печат

01.07.2013

Подготвяте се за износ? Обърнете се към Българска Агенция за Експортно Застраховане
Експортният застраховател играе ролята на очите и ушите на износителя в най-различни видове бизнес сфери по цял свят, помагайки му да оцени търговските и политическите рискове
продължава>
 
Вторник, 23 Юли 2013 15:19
Печат
10.06.2013
БАЕЗ взе участие в семинар в подкрепа на предприемачеството: „Как да пробием и продаваме на международни пазари”, 22 май 2013 г., София.
продължава>
 
Вторник, 18 Юни 2013 14:07
Печат

Кризата в Европа е далеч от своя край, а развиващите се икономики отбелязват подобрение

05.04.2013 г.

„Политическото и икономическото състояние на държавата, за която изнасяте, е основен критерий при оценката на риска”, коментират специалистите от Българска Агенция за Експортно Застраховане (БАЕЗ)

продължава>
 
Вторник, 18 Юни 2013 14:04
Печат

Малкият бизнес на Острова изживява по-големи трудности отколкото големите компании

14.02.2013 г.

Великобритания се счита за пазар с нисък риск, но въпреки това има случаи на просрочия от британски купувачи, коментират от „Българска Агенция за Експортно Застраховане”

продължава>
 
Вторник, 18 Юни 2013 14:00
Печат

Застрахованият износ към 9-месечието на 2012 г. представлява 74 % от този, застрахован през 2011 г.

През 2011 г. БАЕЗ е застраховала доставки по износа в размер на 533 296 хил. лв., а към 9-месечието на 2012 г. - 396 139 хил. лв.

продължава>
 
Вторник, 18 Юни 2013 13:35
Печат

Българска Агенция за Експортно Застраховане има силни партньори в чужбина при осъществяване на застрахователната дейност

Всекидневната работа на БАЕЗ ЕАД не би била възможна без международното сътрудничество с организации в различни области – управление на риска, застраховане, регреси по изплатени застрахователни обезщетения и др.

продължава>
 
Вторник, 10 Януари 2012 13:57
Печат

Списание „Мениджър”, 10.01.2012 г.

Тревожни данни за растящи задължения на фирмите у нас изнесе Българската стопанска камара. Организацията огласи редовния си доклад по темата с окончателни данни, актуални към 31 декември, 2010 г. , на база официалните финансови отчети на фирмите към НАП и НСИ.

От него става ясна, че за отчетния период (2010 г.) най-голямо е увеличението на междуфирмените задължения, които са достигнали 104,2 млрд. лв. и са със 7 млрд. лв., или 7,2% повече в сравнение с 2009 г. На междуфирмената задлъжнялост се пада 81% от целия прираст на задлъжнялостта на нефинансовите предприятия през 2010 г.

продължава>
 

Страница 4 от 5

<< Начало < Предишна 1 2 3 4 5 Следваща > Край >>
| + -

Държавният гарант за сигурността на Вашия бизнес

Българска Агенция за Експортно Застраховане ЕАД
Адрес:  София 1301, България
Бул. "Ал. Стамболийски" № 55, ет. 1
Телефон: 02 923 69 11
Факс: 02 987 06 65 

Изпълнителни директори:

Николай Мишкалов
Илиян Райчев