Новини

Вторник, 10 Януари 2012 13:57
Печат

Списание „Мениджър”, 10.01.2012 г.

Тревожни данни за растящи задължения на фирмите у нас изнесе Българската стопанска камара. Организацията огласи редовния си доклад по темата с окончателни данни, актуални към 31 декември, 2010 г. , на база официалните финансови отчети на фирмите към НАП и НСИ.

От него става ясна, че за отчетния период (2010 г.) най-голямо е увеличението на междуфирмените задължения, които са достигнали 104,2 млрд. лв. и са със 7 млрд. лв., или 7,2% повече в сравнение с 2009 г. На междуфирмената задлъжнялост се пада 81% от целия прираст на задлъжнялостта на нефинансовите предприятия през 2010 г.

продължава>
 
Понеделник, 24 Октомври 2011 13:57
Печат

80 млн. лева са средствата, заделени в специалното перо в държавния бюджет за 2011 г., определено за сключване на застрахователни полици по дейността на БАЕЗ за сметка на държавата. Министерският съвет реши коефициентът по чл. 10, ал. 4 от Закона за експортното застраховане (ЗЕЗ) т. г. да бъде максималният 10, какъвто беше и през последните години. Така общият капацитет за изплащане на обезщетения за сметка на държавата за тази година достигна сумата от 800 млн. лв.

продължава>
 
Понеделник, 24 Октомври 2011 13:17
Печат

Нарастващият премиен приход на дружеството показва устойчив ръст на интереса към застраховки на финансови рискове

През 2010 г. дейността на БАЕЗ запазва тенденцията на висока динамика на развитие, която започва своето формиране още през 2008 г. Като цяло застрахованият износ нараства с 25%, а застрахованите продажби на вътрешния пазар намаляват с 25% за сметка на по-голямата сума на застраховани банкови кредити.

продължава>
 
Петък, 21 Октомври 2011 11:45
Печат

Все повече фирми застраховат сделките си с чуждестранни партньори

Вестник "Капитал", бр. 35, 04-10.09.2010г.


 

„При отложено плащане няма безрисков партньор”, обяснява Дочо Карадочев

Около 40 % ръст в продажбите е резултат мечта за мнозина мениджъри дори и в най-благоприятните времена.

В периоди на финансова криза обаче подобни числа изглеждат почти непостижими. Особено ако говорим за застрахователни компании в България, където покупката на полици срещу различни рискове съвсем не е широко разпространена практика.

продължава>
 

resultsЗастрахованите от Българска агенция за експортно застраховане (БАЕЗ) доставки реализирани само за първите девет месеца на 2007 г. възлизат на 353 701 064 лева, а това са резултати по-добри от постигнатите от Агенцията за цялата 2006 година.

продължава>
 
Четвъртък, 20 Септември 2007 11:50
Печат
commissionsНа свое редовно заседание от 19 септември 2007 г.  Съветът на директорите на БАЕЗ ЕАД предостави мандат на Изпълнителния директор на Агенцията да договаря по–високи комисиони със застрахователните брокери и застрахователните агенти по Договорите за застрахователно посредничество.
продължава>
 

arhivНа 10.05.2007 г. Народното събрание прие на второ четене промените в Закона за експортното застраховане (ЗЕЗ). Причина за иницииране на тези поправки е необходимостта от синхронизиране на законодателството на страната с това на ЕС в областта на експортното застраховане от една страна, а също така и целите, очертани в оперативната програма на Министерството на икономиката и енергетиката за развитие на конкурентоспособността на българската икономика в периода 2007-2013 г.

продължава>
 

Страница 5 от 5

<< Начало < Предишна 1 2 3 4 5 Следваща > Край >>
| + -

Държавният гарант за сигурността на Вашия бизнес

Българска Агенция за Експортно Застраховане ЕАД
Адрес:  София 1301, България
Бул. "Ал. Стамболийски" № 55, ет. 1
Телефон: 02 923 69 11
Факс: 02 987 06 65 

Изпълнителни директори:

Николай Мишкалов
Илиян Райчев